Rydym yn angerddol am breifatrwydd a diogelwch data

Sut ddechreuodd e?

Rydyn ni wedi colli rheolaeth ar ein data personol, gan ei drosglwyddo i'w brynu a'i werthu gan gorfforaethau rhyngwladol mawr sy'n gwybod mwy amdanon ni na'n ffrindiau a'n teulu.

Wedi'i sefydlu ym mis Hydref 2018 ac wedi'i leoli ym Mharc Gwyddoniaeth Menai ar Ynys Môn, nod Cufflink yw chwyldroi'r ffordd rydyn ni'n storio a rhannu data personol.

Rydym yn dîm bach o unigolion ymroddedig, creadigol a threfnus sy'n angerddol am eich diogelwch ar-lein.

Rydyn ni'n gweld byd lle mae'ch data personol yn union hynny ... eich data chi!

Cufflink graphic about us and our vision

Yr hyn a welwn ar gyfer y dyfodol

Ein gweledigaeth

I unioni rheolaeth data personol oddi wrth gwmnïau rhyngwladol mawr, a'i roi yn ôl yn nwylo'r bobl sy'n berchen arno yn haeddiannol.

Mae ein rhyngwyneb syml a hawdd yn golygu y byddwch chi ar waith mewn dim o amser.

Beth rydyn ni'n bwriadu ei wneud

Ein cenhadaeth

Creu amgylchedd digidol agored, rhydd a theg lle gellir storio a rhannu data personol yn ddiogel gyda'ch ffrindiau, teulu a chwmnïau.

Cynnig mwy o ddewis a galluogi gwell penderfyniadau o ran rhannu eich data ar-lein.

I annog cwmnïau i fod yn fwy agored ac uniongyrchol o ran cyrchu a phrosesu data personol eu cwsmeriaid.

Cufflink graphic about us and our mission
Cufflink graphic about us and our values

Yr hyn rydyn ni'n credu ynddo

Ein gwerthoedd

Rydym yn parchu ac yn deall bod eich preifatrwydd a'ch data personol yn un o'r pethau pwysicaf amdanoch chi.

Rydym am eich hysbysu a'ch grymuso wrth reoli eich data personol ar-lein.

Mae cynnal anhysbysrwydd, preifatrwydd a diogelwch eich data wrth wraidd popeth a wnawn.

Beth yw Cufflink

Mae Cufflink yn ap rhad ac am ddim sy'n anelu at ailadeiladu ymddiriedaeth rhwng cwmnïau a'u cwsmeriaid

Trwy gyfuno technoleg flaengar ac ethos preifatrwydd data cryf mae ein tîm yn gweithio'n galed i wireddu hyn.

Rydyn ni angen profwyr o bob oed ac o bob cefndir i helpu i sicrhau ein bod yn cwrdd â'ch disgwyliadau a'n cyfrifoldebau.
Rydyn ni angen chi i helpu ni i gyflawni hynny. Mae'n hollol rhad ac am ddim a byddwch yn gweld yn gyflym pam rydyn ni mor gyffrous!

Yr wynebau y tu ôl i Cufflink

Mae tîm Cufflink yn angerddol am ddiogelwch data ac yn ymroddedig i helpu pawb i adennill rheolaeth ar eu data personol ar-lein.

Rydyn ni'n griw cyfeillgar

... ac rydym bob amser yn cadw llygad am y dalent orau. Os ydych chi'n ffitio'r bil, peidiwch ag oedi cyn anfon eich CV atom. Cymerwch gip ar ein swyddi gwag cyfredol.

Cysylltwch

Byddem wrth ein bodd yn sgwrsio â chi felly mae croeso i chi gysylltu â ni

Cyswllt

Cufflink.io Ltd
M-SParc
Parc Gwyddoniaeth Menai
Gaerwen
Ynys Môn
LL60 6AG
Deyrnas Unedig

info@cufflink.io

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio'ch data bersonol, edrychwch ar ein hysbysiad preifatrwydd