Dewch i weithio gyda ni a newid y ffordd y mae data personol yn cael ei ddefnyddio am byth.

Pam gweithio gyda Cufflink?

Google, Facebook, TalkTalk, Cambridge Analytica… mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen ac yn cynyddu bob dydd, yn datgelu mwy o ddata personol, ac yn peryglu mwy o unigolion.

Felly, fe wnaethon ni benderfynu adeiladu cwmni i herio meddwl cyfredol ac ailddyfeisio rheoli data personol.

Nod Cufflink yw darparu ffordd ddiogel i bobl storio a rhannu eu data personol a rydyn ni angen eich help i ddod â'n breuddwyd yn fyw.

Rydym yn ymwneud â grymuso'r unigolyn, ei helpu i fod yn berchen ar ei ddata. Yn yr un modd, rydyn ni am rymuso, ymddiried a rhoi rhyddid ac ymreolaeth i'n tîm i'n helpu ni i greu rhywbeth anhygoel. Dyma ein diwylliant.

Ydym, rydym yn gwneud camgymeriadau, ond rydym yn dysgu oddi wrthynt yn gyflym ac yn cyflawni'r gwaith. Yn dal i fod â diddordeb mewn gweithio gyda ni? Cymerwch gip ar ein swyddi gwag cyfredol a restrir ar y dde.

Os nad oes gennym swydd ar hyn o bryd ond eich bod yn teimlo y gallech gael effaith wirioneddol ar y tîm, peidiwch ag oedi cyn anfon eich CV atom gyda llythyr eglurhaol i:

Rydyn ni bob amser yn chwilio am bobl wych!

Swyddi gwag cyfredol

Cysylltwch

Byddem wrth ein bodd yn sgwrsio â chi felly mae croeso i chi gysylltu â ni

Cyswllt

Cufflink.io Ltd
M-SParc
Parc Gwyddoniaeth Menai
Gaerwen
Ynys Môn
LL60 6AG
Deyrnas Unedig

info@cufflink.io

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio'ch data bersonol, edrychwch ar ein hysbysiad preifatrwydd