Amddiffyn eich cwsmeriaid.
Amddiffyn eich cwmni.

Sut y gall Cufflink helpu'ch cwmni

Trwy roi gwybodaeth bersonol yn ôl i'ch cwsmeriaid yn ddiogel, mae Cufflink yn helpu cwmnïau i liniaru risgiau o dorri data, llywodraethu a chydymffurfio.

Mae ein SaaS corfforaethol yn darparu ffordd fwy diogel, tryloyw a chost-effeithiol i reoli data eich cwsmeriaid, gan wella ymddiriedaeth ac ychwanegu gwerth.

Dod yn fuan ...
Rydyn ni'n gweithio'n galed yn datblygu ein gwasanaeth corfforaethol, ond os hoffech chi gael mwy o wybodaeth neu ymuno â'n rhaglen gysylltiedig gorfforaethol, yna cysylltwch â ni.

Buddion ac arbedion

o ddefnyddwyr y DU bellach ddim yn ymddiried mewn cwmnïau â'u gwybodaeth bersonol

Ffynhonnell: ICO

cost gyfartalog fesul cwmni o un toriad data

Ffynhonnell: IBM 2020

o wybodaeth cwsmeriaid, ar gyfartaledd, yn anghywir

Ffynhonnell: Experian

Mae Cufflink yn helpu'ch busnes i leihau risgiau ac arbed arian.

cufflink app displaying the enhanced security for organisations
Gwella diogelwch

Storio ac archwilio dosbarthedig

Mae data eich cwsmeriaid wedi'i amgryptio ar eu dyfais gyda mynediad wedi'i reoli a'i archwilio'n llym trwy'r blockchain.

Mae ein model mynediad arloesol, datganoledig ar gyfer storio data a mynediad (patent i'w aros) yn lleihau risgiau a chostau torri data a rheoleiddio (GDPR / CCPA) wrth wella didwylledd ac atebolrwydd.

Mae eich holl ddata personol yn ddiogel ar Cufflink, gyda data wedi'i amgryptio ar eich dyfais (AES-256), wrth ei gludo (Protocol Signal) a phan fyddant yn cael eu storio (AES-GCM)

Adeiladu ymddiriedaeth

Rhannu data agored a thryloyw

Mae cofrestru ac integreiddio cwsmeriaid yn syml ac yn caniatáu ymgysylltu, profiad a mewnwelediadau cwsmeriaid cynharach a mwy wedi'u teilwra.

Mae data a rennir wedi'i drwyddedu i gwmnïau, gan sicrhau ei fod ar gael ac na ellir ei symud trwy gydol oes y cytundeb gan y ddau barti.

Mae ein datrysiad agored, tryloyw a buddiol i bawb yn:

cufflink app displaying the enhanced accuracy of customers information
Gwella cywirdeb

Pwy sy'n adnabod eu data personol yn well na'ch cwsmeriaid?

Mae Cufflink yn gadael i'ch cwsmeriaid reoli eu gwybodaeth eu hunain gyda newidiadau a diweddariadau sy'n cael eu gwthio yn awtomatig i bartïon cysylltiedig.

Mae ein mecanwaith cysoni a graddio data dwyochrog yn cynnig mewnwelediadau cwsmeriaid gwell i gwmnïau ochr yn ochr â chostau mwy cynrychioliadol a chywir.

Cysylltwch

Byddem wrth ein bodd yn sgwrsio â chi felly mae croeso i chi gysylltu â ni

Cyswllt

Cufflink.io Ltd
M-SParc
Parc Gwyddoniaeth Menai
Gaerwen
Ynys Môn
LL60 6AG
Deyrnas Unedig

info@cufflink.io

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio'ch data bersonol, edrychwch ar ein hysbysiad preifatrwydd