Cymryd rhan yn y chwyldro data.

Pam dod yn brofwr?

Er mwyn ein helpu i newid y ffordd y rheolir data personol am byth

Rydyn ni angen profwyr o bob oed ac o bob cefndir i helpu i sicrhau ein bod yn cwrdd â'ch disgwyliadau a'n cyfrifoldebau.

Rydyn ni angen chi i helpu ni i gyflawni hynny. Mae'n hollol rhad ac am ddim a byddwch yn gweld yn gyflym pam rydyn ni mor gyffrous!

Cysylltwch

Byddem wrth ein bodd yn sgwrsio â chi felly mae croeso i chi gysylltu â ni

Cyswllt

Cufflink.io Ltd
M-SParc
Parc Gwyddoniaeth Menai
Gaerwen
Ynys Môn
LL60 6AG
Deyrnas Unedig

info@cufflink.io

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio'ch data bersonol, edrychwch ar ein hysbysiad preifatrwydd