Rydyn ni wedi cau ein rownd ariannu yn llwyddiannus!

Rydyn ni wedi cau ein rownd ariannu yn llwyddiannus!

Callum Murray, Boris Grekov, Billy Williams

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi codi dros £500,000, trwy ecwiti a chyllid yn seiliedig ar grantiau, i barhau i ddatblygu ap Cufflink a chadw eich data personol yn ddiogel.

Dan arweiniad Banc Datblygu Cymru ac ochr yn ochr â'n buddsoddwyr Angel yn Llundain, bydd y cyllid hwn yn caniatáu inni adeiladu ap Cufflink a SaaS wrth ein helpu i gadw ac adeiladu'r tîm yma yn M-SParc ac o bell.

Bydd y cyllid hwn yn ategu cyllid ychwanegol a dderbyniwyd gan Innovate UK - asiantaeth arloesi Llywodraeth y DU - a sicrhawyd mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bangor, dan arweiniad yr Athro Andrew McStay a'r Athro Vian Bakir, i barhau ag ymchwil i'r materion moesegol ehangach sy'n ymwneud â systemau rheoli gwybodaeth bersonol.

Dywedodd y Gweinidog dros yr Economi a Gogledd Cymru, Ken Skates: “Mae’n wych gweld cwmni fel Cufflink yn llwyddo yng Ngogledd Orllewin Cymru. Maent yn gyffrous, arloesol ac yn dod â chyfleoedd medrus iawn i'r ardal. Dyma'r math o greadigrwydd ac uwch-dechnoleg roeddem ni'n gobeithio y byddai M-SParc yn ei ysbrydoli yn y rhanbarth ac mae gen i ddiddordeb mawr mewn gweld sut maen nhw'n parhau i ddatblygu a thyfu yn y sector deinamig hwn."

Dywedodd Michael Bakewell o’r tîm buddsoddi menter dechnoleg ym Manc Datblygu Cymru: “Mae Cufflink yn gwmni seiberddiogelwch cyffrous iawn gyda dyfodol eithriadol o addawol. Fel partner ecwiti tymor hir, rydym yn falch iawn o fod yn cyd-fuddsoddi ochr yn ochr â buddsoddwyr Angel a pharhau â'n gwaith cydweithredol gydag Innovate UK, Prifysgol Bangor a M-SParc. Mae ein heffaith ar y cyd yn gwneud gwahaniaeth go iawn ac rydym yn edrych ymlaen at gefnogi Cufflink ar eu taith.”

Ychwanegodd Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc, Pryderi ap Rhisiart: “Mae'n wych gweld Cufflink yn derbyn cefnogaeth gyhoeddus a phreifat fel rhan o'u cylch cyllido llwyddiannus. Dyma'r union fath o arloesi yr ydym am ei weld yn datblygu yn M-SParc, gan greu gyrfaoedd medrus iawn ac annog eraill i arloesi a mentro i fusnes. Mae cwmnïau fel Cufflink yn cadarnhau ei bod yn bosibl tyfu a ffynnu yng Ngogledd Orllewin Cymru ac rydym yn parhau i weld cyfleoedd newydd a chyffrous yn datblygu yn yr ecosystem.”

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi ein helpu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac edrychwn ymlaen yn fawr at barhau i weithio gyda chi i gyd wrth symud ymlaen.

Gyda diolch arbennig i:

Banc Datblygu Cymru

Llywodraeth Cymru

Innovate UK

M-SParc

knox insolvency

Welsh Startup Awards

Os hoffech chi ddechrau ein helpu ni ... yna beth am gofrestru ar gyfer ein rhaglen Profwr Beta a chymryd rhan yn y chwyldro data heddiw!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin